Spoedgevallen
Online afspraak maken
E-Consult
Herhaalrecepten

Klacht

Helaas kan op elke plek waar gewerkt word, fouten worden gemaakt. Dit is voor ons in het huisartsen-vak helaas niet anders. Wij willen hier graag met u over in gesprek en leren van onze fouten. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van de praktijkvoering, kunt u gebruik maken van onderstaande knop om ons hierover te informeren.

Probeer bij het melden van de klacht, indien van toepassing, te benoemen: de datum waarop iets is voorgevallen waardoor u een klacht heeft, betrokken medewerkers bij de klacht en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijven van wat er gebeurd is.

Indien van toepassing hanteren wij onze interne klachtenprocedure. Voor de situaties waarbij niet tot een oplossing gekomen kan worden, is de praktijk aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).