Spoedgevallen
Online afspraak maken
E-Consult
Herhaalrecepten

Nieuws

Corona vaccinatie

Naast de griepprik, kunt u dit najaar ook een (extra) coronaprik halen bij de GGD. Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post. Als u tussen 1964 en 2005 ent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, door te bellen naar 0800-7070.

Niet mobiele, thuiswonende patienten kunnen via het speciale nummer 0800-2077 een afspraak maken met de regionale GGD waarna vaccinatie aan huis gepland kan worden.


AVG wetgeving

Na aanleiding van een intern overleg willen wij u graag informeren over het volgende:

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij als praktijk verplicht informatie alleen te verschaffen aan de betreffende persoon/patiënt. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de patiënt. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Mocht u als patiënt zelf niet in staat zijn om informatie (zoals bijvoorbeeld labuitslagen) op te vragen, geef ons zelf door voor wie u toestemming geeft dit wel te doen.


Pensioen dr Duran, opvolging door dr Boogaard

Op 1 januari 2023 is na ongeveer 30 jaar dienst dr. Duran met welverdiend pensioen gegaan. Dr Boogaard is sinds 2019 werkzaam in deze praktijk en heeft nu dr Duran opgevolgd. Velen van u hebben in de afgelopen jaren al kennis met hem gemaakt.


Download de app MedGemak

Online kunt u uw zorg makkelijk regelen via de app MedGemak. Dit kan op tablet, computer en telefoon. U kunt online een afspraak inplannen, medicijnen herhalen, een vraag stellen aan onze assistente of uw huisarts, of uw dossier bekijken. Eenmalig inloggen met DigiD is een vereiste.


Mondkapje en zelftest corona

Vriendelijk doch dringend verzoek om bij keelpijn en hoesten een mondkapje te dragen, om verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen. Dus neem een mondkapje mee als u hoest en/of keelpijn heeft en draag deze in de wachtkamer en spreekkamer, ter bescherming van anderen.

Als u klachten heeft, waarbij u denkt aan corona, neem dan een zelftest af. Klachten kunnen zijn: hoofdpijn, spierpijn, koorts, keelpijn, hoest, kortademigheid. Als de test positief is, willen wij u vragen dit aan de assistente mede te delen.


Online afspraken maken en email-consulten

Via deze website is het mogelijk om, via de beveiligde website van Mijn Gezondheid.net afspraken in te plannen en via een email-bericht vragen te stellen aan huisarts en assistente. Hiervoor is een vereiste dat uw emailadres in ons dossier staat (zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen voor deze functies). Uw email-adres kunt u doorgeven aan de assistente, bij voorkeur schriftelijk (briefje met naam, geboortedatum en emailadres in brievenbus). U ontvangt dan een email met de uitnodiging voor Mijn Gezondheid.net. Inloggen gaat met DigiD. In de toekomst zullen wij het online-afspraken maken uitbreiden en wordt ook een deel van uw dossier inzichtelijk voor u, middels deze functie.


www.thuisarts.nl

Betrouwbare informatie over uw gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl. Deze site geeft duidelijke uitleg en advies over symptomen, ziektes en een gezonde leefwijze. Ook wordt duidelijk aangegeven wat u zelf kunt doen en wanneer u contact met uw huisarts moet opnemen. Aan te bevelen, ook als app!


Verwijsbrief

Wij willen u erop wijzen, dat wij geen verzoek tot het schrijven van een verwijsbrief na een bezoek aan de specialist zullen honoreren. Indien u een specialist bezoekt, zonder een verwijsbrief van uw huisarts, zullen de kosten van dit bezoek voor uw eigen rekening zijn.


Behandeling wratten

Met grote regelmaat krijgen wij het verzoek wratten aan handen en voeten aan te stippen met vloeibare stikstof. Wij willen u erop wijzen, dat wij onze werkwijze hebben aangepast. Uit onderzoek is gebleken dat deze behandeling voor ‘gewone’ wratten geen meerwaarde heeft. Ons eerste advies is ‘afwachten’, omdat het merendeel van deze wratten spontaan verdwijnt. Indien voldoende lang gewacht is, bel dan de assistente voor andere behandelingsmogelijkheden.


Afspraken tijdig afzeggen

Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken, die u niet wilt laten doorgaan tevoren af te zeggen. Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat mensen niet op een gemaakte afspraak verschijnen. Wij zien ons nu genoodzaakt om afspraken, die niet tevoren zijn afgezegd, in rekening te brengen. De kosten zijn:

10,- euro voor een afspraak van 10 minuten (”gewone afspraak”), 20, – euro voor een afspraak van 20 minuten (bijvoorbeeld een ”dubbele afspraak”) en 45 ,- euro voor een afspraak van 45 minuten (bij voorbeeld bij onze psycholoog, diabetesverpleegkundige of doktersassistente)

U kunt deze rekening niet verhalen op uw zorgverzekering.

Indien de klachten, waarvoor u een afspraak had gemaakt, hersteld zijn, is afzeggen uiteraard geen probleem. Dit kan telefonisch of aan de balie.


Urine-onderzoek

Indien u urine wil laten na onderzoeken door de assistente (in verband met klachten), wordt u vriendelijk doch dringend verzocht de urine voor half elf ‘sochtends in te leveren (potje voorzien van naam en geboortedatum). Ochtendurine (die langer dan 6 uur in de blaas gezeten heeft) is het meest betrouwbaar voor het aantonen van een blaasontsteking. Eenmaal opgevangen urine moet gekoeld worden in de koelkast, tot het moment dat u de urine naar de praktijk brengt.


Accreditatie Nederlands Huisartsen Genootschap

In februari 2022 is onze praktijk wederom door het Nederlands Huisartsen Genootschap geaccrediteerd. De eerste keer was in 2012. Accreditatie is een voorwaarde om huisartsen op te leiden en geldt als een belangrijk kwaliteitskeurmerk.