Spoedgevallen
Online afspraak maken
E-Consult
Herhaalrecepten

Medewerkers

Het team medewerkers van Huisartsenpraktijk Asklepion bestaat uit artsen, doktersassistentes, een praktijkverpleegkundige, psychologen en ondersteunende krachten. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor stagiaires.

Er wordt gewerkt volgens richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de KNMG. De praktijk is als opleidingspraktijk verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We werken intensief samen met andere eerstelijns disciplines in ons gezondheidscentrum.

Indien u klachten of bezwaren heeft, kunt u deze via een van onze medewerkers kenbaar maken. Indien van toepassing hanteren wij onze interne klachtenprocedure. Voor de situaties waarbij niet tot een oplossing gekomen kan worden, is de praktijk aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).

Huisartsen
Iedereen die is ingeschreven in Huisartsenpraktijk Asklepion, is ingeschreven bij een van de drie praktijkhouders, dr. Duran, dr. van Schaik en dr. Weitjens. Daarnaast werken dr. Boogaard en dr. de Pont iedere week twee dagen in onze praktijk.


Doktersassistenten

Janneke

Margreet

Tineke

Chantal

Jacoline

Jeanine

Verpleegkundige
Patiënten met chronische ziekten, zoals diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekten, kunnen intensief worden begeleid door onze verpleegkundige Jellianne Dekker. Mocht u ook denken in aanmerking te komen voor deze begeleiding, neem dan contact op met een van onze assistentes. Jellianne is tevens onze drijvende kracht achter de wandelgroep. Iedere woensdagavond om 19uur kunt u hieraan deelnemen, kostenloos. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Goedkoop (06-51406671), echter gewoon aansluiten op woensdagavond mag ook!

Jellianne Dekker

Psychologen
Zeer laagdrempelig is de zorg die onze psychologen bieden. In overleg met uw huisarts, kunt op vaak op korte termijn bij een van hen terecht. Zij behandelen veel klachten zelf en kunnen ook hulp bieden bij een eventuele doorverwijzing. Vanwege een tekort aan spreekkamers, houden zij op sommige dagen spreekuur aan de Rembrandtsingel 1 (Middelwatering).