Spoedgevallen
Online afspraak maken
E-Consult
Herhaalrecepten

Spreekuur

Voor het maken van een afspraak belt u de praktijklijn 010-2882424. Belt u bij voorkeur ’s ochtends.

Spreekuur huisarts
Iedere ochtend en middag zijn er spreekuren op afspraak.
Per afspraak kan in principe één hulpvraag worden behandeld. In overleg met de assistente maakt u voor meer vragen, een langer gesprek of een chirurgische ingreep een dubbele afspraak. Om goed te kunnen plannen, informeert de doktersassistente naar de aard van uw klachten.

Spreekuur verpleegkundige en psychologen
De huisartsen worden ondersteund door meerdere behandelaars. Praktijkondersteuner Marcela Nagel heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met chronische ziekten. Voor uitgebreidere gesprekken in verband met psychosociale problemen, is het mogelijk om, via uw huisarts, gesprekken te hebben met een psycholoog. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Spreekuur doktersassistentes
De doktersassistentes hebben spreekuren op afspraak voor ECG’s, bloeddrukmeting, hartritme-registratie, wondverzorging, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek en glucosemeting. Ook voor dit spreekuur dient u tevoren een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur en E-Consult
Met de meeste telefonische vragen kunt u terecht bij de doktersassistentes. De artsen hebben een terugbelspreekuur voor medische vragen die daarvoor geschikt zijn, in overleg met de doktersassistente. De artsen hebben niet iedere dag een terugbelspreekuur. Tevens bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen via email. Dit gaat via de button op onze website, waarna u via DigiD inlogt. Administratieve wijzigingen kunt u ook doorgeven op deze wijze. Uw vraag wordt binnen 3 werkdagen beantwoord door een van de huisartsen of doktersassistentes.

Visites
Gelieve huisbezoeken voor 10.30 uur aan te vragen. In het algemeen heeft het de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat daar betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn. De huisartsenpraktijk is goed toegankelijk voor minder-validen, omdat de voordeuren automatisch openen.